Formularz zamówienia

Zapraszamy do skorzystania z formularza zamówienia.

W celu otrzymania wyceny usług biegłego rewidenta prosimy o wypełnienie formularza. Im więcej wstępnych informacji uzyskamy, tym lepiej będziemy mogły dostosować ofertę do potrzeb Państwa firmy.

Dane kontaktowe klienta
Przedmiot działalności (wykonywany)

Karta klienta

Rok poprzedni Plan na rok badany
Przychody
Suma bilansowa
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych
Liczba dostawców (stan na koniec okresu)
Liczba odbiorców (stan na koniec okresu)(kopia zostanie wysłana również na Twój email)