Biuro Biegłych Rewidentów EKSPERT
zaprasza do współpracy

Witamy na stronie EKSPERT Biuro Biegłych Rewidentów spółka cywilna A. Franas & U. Gutowska z siedzibą w Stargardzie, utworzonej przez biegłych rewidentów Alicję Marcinkowską-Franas i Urszulę Stępień-Gutowską.

Dane rejestrowe

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargardu dokonano 1 lutego 2000 r.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 854-20-42-217 z dnia 7 lutego 2000 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.