O firmie

Ponad 20 lat doświadczenia w realizacji zróżnicowanych badań i sprawozdań finansowych.

Spółka EKSPERT Biuro Biegłych Rewidentów s.c. A. Franas & U. Gutowska została zawiązana dnia 5 stycznia 2000 r. z inicjatywy biegłych rewidentów Alicji Marcinkowskiej-Franas i Urszuli Stępień- Gutowskiej.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółka została zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 2287, na mocy Uchwały nr 182/12/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 maja 2000 r.

Wpisu na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta dokonano 16 maja 2000 r. pod numerem:

  • Alicja Marcinkowska-Franas: 9464
  • Urszula Stępień-Gutowska: 9379

W czasie istnienia naszej spółki dokonałyśmy badań sprawozdań finansowych firm o bardzo zróżnicowanej formie prawnej: spółek prawa handlowego i cywilnego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych jednostek.

Znamy specyfikę firm produkcyjnych, budowlanych, handlowych, transportowych, rolniczych, jednostek leśnych, branży turystycznej i hotelarskiej, zakładów opieki zdrowotnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach finansowo-księgowych i rozliczeń budżetowych.

Każde badanie sprawozdania finansowego prowadzimy w sposób bezpośredni, co gwarantuje, że każdy projekt jest zawsze zarządzany przez doświadczonych rewidentów.

W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego, zapewniamy szkolenie pracowników księgowości w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Udzielamy konsultacji w istotnych kwestiach podatkowych.

Zapraszamy do współpracy.