Oferta

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, ale nasza oferta to znacznie więcej!

Oferujemy także usługi z zakresu:

  • doradztwa podatkowego i bilansowego,
  • opracowania polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów,
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • usług szkoleniowych,
  • sporządzania sprawozdań i deklaracji podatkowych,
  • wykonywania ekspertyz i opinii z zakresu rachunkowości i finansów.